Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
Menu góra
Strona startowa Nasz urząd Kontakt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Kontakt, menu 13 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontakt

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie

26-065 Piekoszów, Częstochowska 66a
województwo: świętokrzyskie, powiat: kielecki
tel. (+48) 41 300-44-00, fax (+48) 41 300-44-60
e-mail: gmina@piekoszow.pl, http: www.piekoszow.pl
NIP: 959-09-29-137, Regon: 000551740

Wykaz rachunków bankowych:
- 42 8499 0008 0400 0534 2000 0001 ( Rachunek budżetu )
- 39 8499 0008 0400 0534 2000 0055 ( Odpady komunalne )
- 85 8499 0008 0400 0534 2000 0003 ( Depozyty )
- 71 8499 0008 0400 0534 2000 0061 ( Podatki i opłaty lokalne dla osób prawnych oraz podatki od środków transportowych)

Podatek od osób fizycznych należy regulować na indywidualny rachunek bankowy znajdujący się na decyzji podatkowej.

Od 14.11.2019 roku istnieje możliwość uiszczenia opłaty za: podatki, odpady komunalne oraz opłatę skarbową za pomocą karty płatniczej

Dane do faktur:
Miasto i Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26-065 PIEKOSZÓW
NIP: 9591478926

Faktura elektroniczna:

Przesyłanie faktur elektronicznych prosimy kierować na adres e-mail: faktury@piekoszow.pl. W treści wiadomości prosimy o wskazanie referatu merytorycznego, którego dotyczy faktura.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres ESP Urzędu Miasta i Gminy w Piekoszowie na Platformie ePUAP: /2s59n6polh/SkrytkaESP

Klauzula informacyjna RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Piekoszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Metryka

sporządzono
2023-01-09 przez BIP Administrator
udostępniono
2023-01-09 00:00 przez BIP Administrator
zmodyfikowano
2023-11-20 14:02 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
49859
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.