Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Miasta i Gminy Referaty i ich kompetencje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referaty i ich kompetencje, bieżące, menu 1010 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referaty i ich kompetencje

Data wytworzenia 2011-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:33

Referat Finansowy

Dostęp do wybranej treści możliwy jest po autoryzacji użytkownika. Zaloguj się do systemu, a następnie wróć do tej zakładki celem wyświetlenia zawartości. Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta, prosimy o skorzystanie z formularza rejestracji.
Data wytworzenia 2008-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:34

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W skład Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wchodzą następujące stanowiska: 1/ kierownik referatu 2/ ds. obsługi Sekretariatu 3/ ds. obsługi Rady Gminy 4/ ds. kadr 5/ ds. prawno-administracyjnych 6/ ds. bhp 7/ sprzątaczka 8/ konserwator Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności: 1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu, w tym prowadzenie kancelarii ogólnej oraz obsługa sekretariatu; 2) zapewnienie zgodności
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:34

Referat Inwestycji i Rolnictwa

W skład Referatu Inwestycji i Rolnictwa wchodzą następujące stanowiska: 1/ kierownik referatu 2/ zastępca kierownika ds. inwestycji 3/ zastępca kierownika ds. rolnictwa i gospodarki gruntami 4/ ds. inwestycji i gospodarki komunalnej 5/ Urbanista Gminy 6/ Geodeta Gminy
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:35

Referat Spraw Obywatelskich

W skład Referatu Spraw Obywatelskich wchodzą następujące stanowiska: 1/ kierownik referatu 2/ ds. ewidencji ludnościi 3/ ds. dowodów osobistych
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:35

Referat Edukacji i Fundudszy Strukturalnych

W skład Referatu Edukacji i Funfudszy Strukturalnych wchodzą następujące stanowiska: 1/ kierownik referatu 2/ z-ca kierownika 3/ ds. oświatowych 4/ ds. promocji 5/ ds. funduszy unijnych 6/ informatyk 7/ redaktor gazety
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:36

Urząd Stanu Cywilnego

Do Urzędu Spraw Cywilnych należy: 1. prowadzenie spraw z zakresu aktów stanu cywilnego: realizacja przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego; realizacja przepisów ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy; 2. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu; 3. organizacja uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim;
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:37

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych i gminnego centrum reagowania kryzysowego

Do zadań stanowiska ds. wojskowych i gminnego centrum reagowania kryzysowego należy: 1. przeprowadzenie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi; 2. wzywanie do rejestracji przedpoborowych; 3. zawiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień o zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o zajmowanym stanowisku i kwalifikacjach pracowników podlegających czynnej służbie
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:37

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej

Do zadań stanowiska ds. profilaktyki alkoholowej należy: 1. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2. koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu; 3. analiza problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania; 4. bieżąca analiza środków alkoholowych przeznaczonych do zadań wynikających z GKRPA; 5. współpraca z Wójtem w przygotowywaniu projektów:
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:38

Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej - 1/4 etatu

Do zadań Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej należy: 1. Koordynowanie działań OSP na terenie gminy; 2. Nadzór nad szkoleniem drużyn strażackich; 3. Współpraca z Komendą Powiatową i Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej; 4. Uczestnictwo w kontrolach zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy.
Data wytworzenia 2006-12-27, ostatniej modyfikacji 2020-12-15 16:37

Radca prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy: a/ opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych wójta i rady gminy oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady rady gminy; b/ obsługa prawna wójta i doradztwo prawne na rzecz referatów i komórek organizacyjnych urzędu; c/ sprawowanie zastępstwa sądowego w sprawach sądowych i administracyjnych; d/ opiniowanie projektów umów i porozumień; e/ wydawanie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.