Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Kontrole
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kontrole, bieżące, menu 1155 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontrole

Kontrole

Strona główna / Kontrole
 
Wystąpienia pokontrolne

 

Rok 2021

 • Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13.05.2021 dot.kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Piekoszów za 2019 rok i inne wybrane okresy - pobierz (.pdf)
 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 kwietnia 2021r. po przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli dot. zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych - pobierz (.pdf)

Rok 2020

 • Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26.01.2021 dot. przeprowadzenia w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie  w okresie od 3 listopada do 18 grudnia 2020 r. problemowej kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej jednostki, w szczególności w zakresie przeznaczenia opłat pobieranych za żywienie dzieci w latach 2018-2019 - pobierz (.pdf)
 • Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2020r. po przeprowadzonej kontroli w dniu 06-08.07.2020 dot. realizacji postanowień Umowy Dotacji nr 7/moduł 1b/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. odnośnie przestrzegania harmonogramu rzeczowo - finansowego, zaangażowania wkładu własnego wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, a także przestrzegania przepisów - pobierz (.pdf)
 • Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2020r. po przeprowadzonej kontroli w dniu 21.08.2020 dot. przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Piekoszów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2019 r.- 13.08.2020 r. - pobierz (.pdf)
 • Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.09.2020r. po przeprowadzonej kontroli w dniu 21.08.2020 dot. sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy Piekoszów ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych. - pobierz (.pdf)
 • Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniach 24-25.09.2020r. - pobierz (.pdf)

Rok 2018

 • Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2018r. w Urzędzie Gminy Piekoszów przez komisję składającą się z pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - pobierz (.pdf)
 • Protokół z przeprowadzonej w dniu 23.11.2018r. kontroli problemowej przez zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego dot. wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Gminy w Piekoszowie - pobierz (.pdf)
Rok 2017
 • Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Piekoszów - pobierz (pdf)
 • Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej 30 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Piekoszów przez zespół składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - pobierz (.pdf)
 • Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli dot. skuteczności programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego za lata 2012-2016, z uwzględnieniem zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, mających związek z przedmiotem kontroli. - pobierz (.pdf)

Rok 2015
 
 • Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w jednostkach oświatowych (Niepublicznym Gimnazjum i Niepublicznym Przedszkolu) prowadzonych na terenie Gminy Piekoszów przez Fundację "Rozwój dla Przyszłości - pobierz (pdf)

Metryka

sporządzono
2015-08-26 przez Marcin Podlasiński
udostępniono
2015-08-26 00:00 przez BIP Administrator
zmodyfikowano
2021-06-24 10:36 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
543
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.