Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
Menu góra
Strona startowa Budżet Gminy i sprawozdania budżetowe Sprawozdania budżetowe Rok 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2017, bieżące, menu 1176 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2017

Rok 2017

Sprawozdania budżetowe za rok 2016

 • sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016 - pobierz (pdf)
 • sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016 - pobierz (pdf)
 • Uchwała Nr 49/I/2017 VIII Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26.04.2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2016 rok - pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie - pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansoweo Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za rok 2016 - pobierz (pdf)
 • Spis treści do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piekoszów na 2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 1 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na 31-12-2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 2 - Zestawienie poniesionych wydatków na dzień 31-12-2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 5 - Dotacje podmiotowe w 2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 6 - Dotacje celowe - pobierz (pdf)
 • Załącznik 7 - Informacja w zakresie wykorzystywania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 8 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za IV kwartał 2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 9 - Zadłużenie Gminy Piekoszów z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na 31-12-2016 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik 10 - Zapłacone odsetki przez jednostki budżetowe na dzień 31.12.2016 r. - pobierz (pdf)
 • Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w 2016 roku na podstawie sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. - pobierz (pdf)

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017

Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2017

 • Uchwała Nr 92/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Piekoszów za I półrocze 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piekoszów za pierwsze półrocze 2017r. - pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za pierwsze półrocze 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie za pierwsze półrocze 2017 r. - pobierz (pdf)

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017
 • Rb-27S - pobierz (pdf)
 • Rb-28S - pobierz (pdf)
 • Rb-N - pobierz (pdf)
 • Rb-NDS - pobierz (pdf)
 • Rb-Z - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Dochody, RIO) - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Dochody, RIO) - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Dochody, Urząd Wojewódzki) - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Dochody, Krajowe Biuro Wyborcze) - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Wydatki, RIO) - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Wydatki, RIO) - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Wydatki, Urząd Wojewódzki) - pobierz (pdf)
 • Rb-50 (Wydatki, Krajowe Biuro Wyborcze) - pobierz (pdf)
 • Rb-27ZZ (Urząd Wojewódzki) - pobierz (pdf)
 • Rb-27ZZ (RIO) - pobierz (pdf)
 • Rb-ZN (RIO) - pobierz (pdf)
 • Rb-ZN (RIO) - pobierz (pdf)
 • Rb-ZN (Urząd Wojewódzki) - pobierz(pdf)
 • Rb-ZN (Krajowe Biuro Wyborcze) - pobierz (pdf)

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2017 rok

 • Sprawozdanie - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31-12-2017 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 2 - Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na dzień 31-12-2017 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 3 - Dochody na podstawie sprawozdania Rb-27S w podziale na jednostki budżetowe - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 4 - Wydatki na podstawie sprawozdania Rb-28S w podziale na jednostki budżetowe - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 6 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 8 - Dotacje celowe w 2017 r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 9 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2017r. - dotyczy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 10 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji majątkowch udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2017r. - dotyczy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 11 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za IV kwartał 2017r. - dotyczy Krajowego Biura Wyborczego - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 12 - Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za 2017r. przekazanym do świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w podziale na jednostki budżetowe - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 13 - Zadłużenie Gminy Piekoszów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na 31.12.2017r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 14 - Wykaz wydatków niewygasających - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 15 - Wykaz należności w podziale na jednostki budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na koniec 2017 r - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 16 - Wykaz należności w podziale na wymagalne i pozozstałe (dla jednostki bużetowej Urząd Gminy) - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 17 - Wykaz zaległości w podziale na podatników w podatkach od osób prawnych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 18 - Wysokość odsetek zapłaconych przez Gminę Piekoszów w 2017r. z tytułu kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 19 - Opis kluczowych inwestycji realizowanych przez Gminę Piekoszów z udziałem środków zewnętrznych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 20 - Opis kluczowych inwestycji realizowanych przez Gminę Piekoszów z udziałem środków zewnętrznych - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 21 - Zakończone i rozliczone inwestycje w 2017 w zakresie kanalizacji - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 22 - Zestawienie łączne wydatków inwestycyjnych w 2017r. - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 23 - Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności z 2017 roku - pobierz (pdf)
 • Załacznik nr 24 - Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2017 roku (w tys. zł) na podstawie sprawozdania SG-01 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 25 - Zestawienie zbiorcze z ewidencji systemu PUMA - środki trwałe na 31.12.2017 - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 26 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2017 rok - pobierz (pdf)
 • Załącznik nr 27 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 - pobierz (pdf)

Metryka

sporządzono
2017-01-17 przez Marcin Podlasiński
udostępniono
2017-01-17 01:00 przez Marcin Podlasiński
zmodyfikowano
2018-04-24 12:21 przez Marcin Podlasiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
384
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.