Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bieżące, menu 1250 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piekoszów

Zgodnie z art. 9b pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 877)  rejestr działalności regulowanej prowadzi burmistrz właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Stan na dzień: 06.07.2023 r.

 

Lp.

Firma

Adres firmy

NIP

Określenie rodzaju odbieranych odpadów

NR rejestrowy

1.

ENERIS Surowce S.A.

ul. Zagnańska 232A
 25-563 Kielce

527-20-98-636

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,  17 03 80, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27,
20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

2/2012

2.

„EKOM” Maciejczyk Sp. J.

Ul. Zakładowa 29
25-052 Nowiny

959-10-39-983

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32,  20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, ex 20 01 99, 20 02 01,
20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99

3/2012

3.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

657-23-86-966

07 04 80, 07 04 81, 13 05 08, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 02, 17 05 04, 19 08 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

5/2012

4.

BIO- MED Sp. z o.o.

Szczukowskie Górki 1A

26-065 Piekoszów

959-15-07-970

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

6/2012

5.

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.           

ul. Strefowa 8                   39-400 Tarnobrzeg

867-207-81-71

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

8/2012

6.

„CZYSTOPOL” Adam Bielas

ul. Partyzantów 114

29-100 Włoszczowa

959-17-68-601

02, 02 02, 02 01 04, 15, 15 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 17, 17 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 80, 17 05,
17 05 04, 17 09, 17 09 04, 19, 19 01, 19 01 02, 19 01 12, 20, 20 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 02,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03, 20 03 01, 20 03 04, 20 03 07,
20 03 99

1/2013

7.

Zakład Usług Komunalnych                         w Piekoszowie Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 54A

26-065 Piekoszów

959-183-08-43

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 08 02, 19 01 12, 19 01 16, 19 01 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 14, 19 08 99, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

1/2020

8.

ID TRANS Ireneusz Łabędzki

Bobrza 10A

26-085 Miedziana  Góra

959-16-41-237

15 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

1/2014

9.

P.H.U. „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorna 27A

26-035 Raków

657-14-00-084

15, 15 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16, 16 01, 16 01 03, 17,
17 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82,
17 02, 17 02 01,  17 02 02, 17 02 03, 17 03, 17 03 02, 17 03 80,
17 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11, 17 05, 17 05 04, 17 05 08, 17 06, 17 06 04, 17 08, 17 08 02, 17 09, 17 09 04, 20, 20 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14, 20 01 15*, 20 01 17*,
20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*,
20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*,
20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,  
20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02, 20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99

1/2015

10.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta

ul. Towarowa 82

26-110 Skarżysko Kamienna

663-15-75-977

10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 01*,
17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 02, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*,
20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*,
20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32,
20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

2/2016

11.

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski

ul. Kopernika 5
 26-110 Skarżysko-Kamienna

663-001-01-15

10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03,
16 01 03, 16 02 14, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08,  17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04*, 17 06 05*,
17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*,  20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*,
20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

1/2019

12.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

657-150-30-27

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 25,
20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

1/2023

 

13.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat Sp. z o.o.

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

657-287-27-09

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 25,
20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

2/2023

 

Metryka

sporządzono
2023-02-24 przez Dorota Brzezińska
udostępniono
2023-02-24 07:36 przez BIP Administrator
zmodyfikowano
2023-07-06 11:42 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
379
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.